Huisregels

Door het betreden van de accommodatie en het terrein van Hof van OOK accepteer je onderstaande huisregels. Deze regels hebben ten doel een veilig en gastvrij bedrijf te kunnen zijn en blijven.

Eten en drinken
Eten en drinken is bij Hof van OOK is in alle ruimtes toegestaan met uitzondering van de toiletten en de douche. Zelf meegebrachte dranken en etenswaren zijn alleen in overleg toegestaan. Glaswerk, mokken, kopjes, schotels en schalen moeten binnen of op het terras blijven.

Toiletten
Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf in deze ruimten om andere reden dan toiletgebruik is niet toegestaan. Wij hebben hier geen rioolaansluiting maar een IBA (een soort septic-tank). Spoel a.u.b. alleen ons toiletpapier door de toilet en niets anders!

Respectvol omgaan
Wij willen graag dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Wapenbezit, diefstal, vandalisme, intimidatie, racisme, discriminatie, fysiek en verbaal geweld worden bij Hof van OOK niet getolereerd. Bij overtreding kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Film- en/of foto-opnamen
Het maken van film- en/of foto-opnamen op Hof van OOK voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn Marco en Larissa Paauwe, zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

  • Hof van OOK kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade, verlies of diefstal aan/van uw (persoonlijke) eigendommen tijdens uw verblijf op het perceel van Hof van OOK.
  • Bezoekers van Hof van OOK zijn aansprakelijk voor schade toegebracht aan gebouw, terrein en/of inventaris van Hof van OOK.

Roken
Voor alle ruimtes in Hof van OOK geldt een rookverbod. Roken kun je buiten doen maar niet in de entree of voor een toegangsdeur.

Wij wensen je een fijn verblijf toe bij Hof van OOK.