Privacy- en cookieverklaring

Via onze website www.hofvanook.nl verzamelen wij persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. Hof van OOK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Hof van OOK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer en E-mailadres;
– IP-adres en locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type
.

Jonge website bezoekers
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hofvanook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de website: www.hofvanook.nl;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
  • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
  • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nood-zakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven of personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken
Hof van OOK gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hof van OOK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?
Naam cookie: _ga | Bewaartermijn: 2 jaar
Deze derde partij Google Analytics cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd.

Naam cookie: _gat | Bewaartermijn: 10 minuten
Deze derde partij Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd.

Naam cookie: _gid | Bewaartermijn: 1 dag
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om informatie over iedere bezochte pagina op te slaan. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd.

Naam cookie: PHPSESSID | Bewaartermijn: einde sessie
De  cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website functioneert. Het stelt u in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken.

Naam cookie: catAccCookies | Bewaartermijn: 1 maand
Deze cookie is noodzakelijk om te onthouden dat een bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hof van OOK. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofvanook.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (= machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), rijbewijs-, paspoort- of IDnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om eventueel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hofvanook.nl.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Website: www.hofvanook.nl
Adres: Dekkersweg 4, 4456NT Lewedorp
Email: info@hofvanook.nl