Klank & Kleur

We gaan stapsgewijs op zoek naar ons “ware zelf” en ons scheppend potentieel. We starten met een meditatie en komen tot rust via een klankreis, visualisaties en affirmaties.

€49,00

Klank & Kleur

We gaan stapsgewijs op zoek naar ons “ware zelf” en ons scheppend potentieel. We starten met een meditatie en komen tot rust via een klankreis, visualisaties en affirmaties.

€49,00