Huurvoorwaarden

Huurperiode
U kunt een ruimte bij ons huren voor minimaal 3 aaneengesloten uren. Het huren van een ruimte voor 1 of 2 uur is dus niet mogelijk. De tijd die nodig is voor het inrichtten van de ruimte of uw voorbereidingstijd als ook de tijd voor het opruimen of de uitloop van uw activiteit moet binnen de huurtijden vallen. Overschrijding van de huurtijd wordt in rekening gebracht. Dit geldt voor alle ruimtes.

Definitief reserveren
Bij het reserveren van een ruimte voor een bepaalde dag en tijdsduur gaat u direct een betalingsverplichting aan, maar de factuur ontvangt u pas na de verhuurperiode. U krijgt wel vooraf een email/offerte van ons waarin uw definitieve reservering staat vermeld.

Een optie nemen
U kunt een optie nemen op een ruimte voor een bepaalde dag en tijdsduur. Dit is zonder betalingsverplichting tot twee weken voor desbetreffende datum. Daarna moet u tot reservering overgaan of uw u kiest ervoor de optie te annuleren. Een optie betekent dat Hof van OOK de optie kan beëindigen wanneer er voor dezelfde datum en tijdsduur een andere definitieve reservering komt of Hof van OOK de ruimte wil gebruiken voor een andere activiteit. U wordt daarover geïnformeerd door ons en u kunt de reservering dan alsnog definitief maken of een optie nemen op een andere ruimte of andere datum. Als de optie niet conform onze huurvoorwaarden wordt afgezegd gaat u een betalingsverplichting aan. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw optie-reservering. Horen wij niets van u 14 dagen voor de optie-datum, dan vervalt de optie.

Opruimen en schoonmaak
Onze ruimtes worden schoon, opgeruimd en voorzien van het nodige materiaal aangeboden. Als hierin iets niet klopt, dient u dit bij aanvang bij Hof van OOK te melden. U dient de ruimte netjes achter te laten. Dit houdt in: gebruikt materiaal terugzetten/opbergen en afval weggooien.

Geluidsoverlast
Indien er gelijktijdig nog een ruimte is verhuurd of wordt gebruikt, dient u rekening te houden met de anderen, zeker qua geluid (vooral in de pauzes). Bijvoorbeeld; zachtjes praten en deuren tijdens de activiteiten zoveel mogelijk gesloten houden en opletten bij het gebruik maken van audioapparatuur dat deze niet teveel/hard geluid maakt.

Betaling
De factuur met het totale huurbedrag (incl. evt. extra opties) wordt achteraf verstuurd. De prijzen die op de website staan m.b.t. de verhuur zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Annulering en annuleringskosten
Bij een definitieve reservering zal bij annulering tot vier weken voor de huurperiode (dit kan een dag/dagdeel of een reeks data zijn) 15% van het totale huurbedrag (incl. drankjes en/of lunch e.d.) in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor de huurperiode zal er 25% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen de twee en één week voor de huurperiode zal 35% van de huurprijs in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de huurperiode wordt 50% van het totale huurbedrag in rekening gebracht. Ook als u bent vergeten te annuleren.

Niet roken en brandveiligheid
In ons pand is een brandblusser aanwezig. Breng uzelf en anderen op de hoogte van de werking hiervan en de aangegeven vluchtroutes. Het is binnen verboden om te roken (ook e-sigaretten). Het gebruik van wierook, kaarsjes of waxinelichtjes is toegestaan. Dit dient te gebeuren in veilige houders en op een geschikte ondergrond. Wierook, kaarsjes en waxinelichtjes dienen ALTIJD onder toezicht te worden gebrand. Kaarsvet-, schroei- en brandvlekken of andere schade als gevolg van het gebruik van wierook, kaarsjes of waxinelichtjes dient direct gemeld te worden. Schade wordt op de huurder (diens verzekering) verhaald.

Deelname is op eigen risico
Hof van OOK is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen ontstaan tijdens de activiteit die de huurder heeft georganiseerd. De aansprakelijkheid ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een verzekeringspolis van Hof van OOK. Huurders dienen zich hiervoor zelf te verzekeren. Hof van OOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, ontvreemding, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de huurder of dat betrekking heeft op de activiteit die de huurder organiseert.

Schade
De huurder van een ruimte is aansprakelijk voor elke schade die tijdens/door de activiteit wordt veroorzaakt aan het gebouw, erf, ruimte en inventaris/materiaal. Elke schade dient direct gemeld te worden bij Hof van OOK.