Algemene voorwaarden

Aanmelden
Hij/zij die zich aanmeldt/inschrijft voor een workshop, cursus of een andere activiteit georganiseerd door Hof van OOK, hierna genoemd als deelnemer, verbindt zich daardoor aan de volgende voorwaarden en bepalingen:

Inschrijven
De deelnemer krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving voor een workshop, cursus of activiteit. Deelnemers zullen worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Inschrijving betekent niet meteen dat een workshop/cursus/activiteit definitief door gaat. Dit hangt af van het feit of het minimum aantal deelnemers wordt gehaald. De deelnemer krijgt bericht als iets onverhoopt niet door kan gaan, uiterlijk één week voor desbetreffende datum. Wij gaan ervan uit dat u gezond bent als u deelneemt aan onze activiteiten en indien dit (plotseling) niet zo is, dat u ons in kennis stelt en evt. thuisblijft.

Annuleren:
Het annuleren van een inschrijving kan kosteloos tot één week voor desbetreffende datum van de activiteit. Bij de viltworkshop is deze termijn 9 dagen i.v.m. het te bestellen viltpakket. Daarna is de deelnemer betalingsplichtig, ook als u kort voordien af moet melden wegens een corona-besmetting of quarantaine.

Betaling
Indien de workshop/cursus/activiteit doorgaat kan er worden betaald zoals staat vermeld in de mail ter bevestiging van de inschrijving/deelname. Daarin wordt ook de betalingstermijn aangegeven. Emailadres wijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens, dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan Hof van OOK via info@hofvanook.nl.

Restitutie
Het aantal dagdelen of lesdagen is per workshop, cursus of activiteit aangegeven. Er vindt géén restitutie plaats wanneer de deelnemer dagdelen of lesdagen heeft gemist, bijv. vanwege ziekte of verhuizing. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van een cursus blijft de deelnemer lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusduur. Later instromen is soms mogelijk en het te betalen bedrag wordt dan in overleg bepaald.

Bij ziekte/afwezigheid van de (workshop)leider ontvangt de deelnemer hiervan per mail bericht. De dagdelen/lesdagen die uitvallen wegens afwezigheid van de (workshop)leider worden ingehaald. Indien Hof van OOK wegens overmacht hier niet aan kan voldoen, zal Hof van OOK dit financieel compenseren.

Huisregels
Iedereen die Hof van OOK bezoekt moet zich houden aan de huisregels. Deze hangen op in het pand en u kunt ze lezen op onze website bij huisregels.

Huurvoorwaarden
De huurvoorwaarden zijn van toepassing voor diegenen die een ruimte bij ons huren. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten op Hof van OOK is op eigen risico. Hof van OOK is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of materiaal. Het is raadzaam geen waardevolle spullen in zakken of tassen achter te laten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor sommige activiteiten adviseert Hof van OOK het gebruik van beschermingsmiddelen, zoals bijv. kleding die vies mag worden, een mondkapje of beschermbril. Het dragen van deze middelen valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer. Informatie over de eventuele risico’s is beschikbaar via de (workshop)leider van de betreffende workshop/cursus/activiteit.

Persoonsregistratie
Op grond van de AVG wet verstrekt Hof van OOK geen informatie uit het deelnemersbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Zie hiervoor ook onze privacy-verklaring.

Tenslotte
Hof van OOK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het aanbod. Alle wijzigingen van organisatorische aard blijven voorbehouden aan Hof van OOK. Aan eventuele zetfouten kunnen geen rechten ontleend worden.