Chakra Kleur Diagnostiek (CKD)

CKD is een eenvoudige en toegankelijke methode om inzicht te krijgen in je actuele gevoelens, dus van de afgelopen 3 à 4 weken. En het geeft informatie of dat wat er zich nu afspeelt, verband houdt met zaken van langer geleden. De methode kan helpen om snel zicht te krijgen op een situatie of in de onderliggende reden van bepaalde klachten. De kleuren kunnen ook situaties zichtbaar maken die verdrongen of vergeten zijn. Dit kan helpen om alsnog oude pijn los te laten.

CKD werkt met het inkleuren van een schema, een soort tekeningetje. Dit moet gevoelsmatig gebeuren, dus zonder er veel bij na te denken. De kleuren geven aan wat er binnen in jou “leeft” en ze hebben een eigen betekenis binnen deze methode. Het duiden van de kleuren komt dus niet overeen met andere methoden of manieren van kijken naar kleuren. Wat de kleuren precies laten zien wordt duidelijk via de vraagstelling die bij de kleuren hoort. Het gesprek kan o.a. gaan over: de thuis- of werksituatie, gevoelens/emoties, (onvervulde) behoeften, relaties van nu en/of vroeger, assertiviteit, overtuigingen, eigenwaarde, onrust of spanningen, klachten, intuïtie, communiceren, uiten, verandering willen en eigen keuzes maken.

Het gaat bij de CKD-methode om zelfinzicht en bewustwording, het is dus geen therapie of behandeling! Genezen of veranderen kan je alleen zelf! Dat kan niemand anders voor je doen. Bewustwording is hierbij belangrijk, want als je de oorzaak of oorsprong van iets weet, is dat de 1e stap naar verandering en verbetering.

De kleurdiagnostiek kan ook (jonge) kinderen helpen om aan te geven wat er speelt. Het kind kleurt het schema en dat geeft aan hoe het kind zich voelt, maar het gesprek wordt gevoerd met de ouder/verzorger.

Meer over Larissa:

Naast de trainingen in CKD heb ik cursussen en modules gevolgd op het gebied van pedagogiek, sociale psychologie en kinesiologie. Ook heb ik de 4-jarige beroepsopleiding Holistische Kindertherapie afgerond. Tijdens die opleiding kwamen o.a. diverse massage- en ontspanningstechnieken aan bod en ook ademtherapie, activiteitenmethodiek en therapeutische tekenen. Daarnaast houd ik me, samen met Marco, bezig met de activiteiten rondom van Hof van OOK. Daarbij geef zelf ook af en toe een (creatieve) workshop.